Om Carlslund stödboende

Företagsuppgifter se Carlslund stödboende AB på  https://www.allabolag.se/

Verksamhetsbeskrivning

Ett stödboende med 11 platser. Målgruppen är män, kvinnor och par över 21 år. Personal finns på anläggningen dygnet runt. Personalen är MI utbildad och arbetar för att stötta de boende till ökad självkänsla genom att delta i olika aktiviteter som arbete med djuren, bakning, fiske eller utflykter till närliggande samhälle. Tydlighet samt delaktighet är ledord för att de boende ska känna trygghet i sin utveckling. Personalen stöttar till struktur i vardagen genom individuella veckoscheman för den som behöver. Motiverande samtal används för att vägleda och stötta i att våga planera framåt för att till exempel påbörja studier, praktik, ta upp fritidsintressen eller ta kontakt med anhöriga. Vi på Carlslund stödboende anser att relation är en förutsättning för ett positivt förändringsarbete.

Kvalité

Carlslund stödboende har alltid kunden i fokus. Vi arbetar med ständiga förbättringar som internrevisioner, avvikelserapporter och förbättringsförslag.
Varje medarbetare ansvarar för att vi levererar en  hög kvalitet till våra kunder.
Vår teamkänsla och engagemang ska synas i vårt dagliga arbete.
Genom att uppfylla samhällets lagar, kundernas förväntningar ska Carlslund stödboende vara ett självklart val för våra kunder.
Förbättringsarbetet ska leda till nöjdare kunder samt utveckling av vår verksamhet.

Miljö

Carlslund stödboende strävar efter att minska den miljöbelastning som verksamheterna förorsakar.
Detta ska vi göra genom effektivare användning av energi, förbrukningsartiklar och råvaror. Vi har som mål att minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt säkerställa miljöriktig hantering av vårt avfall.
För att driva ett aktivt miljöarbete ska vi arbeta nära våra leverantörer, kunder, samarbetspartners.
Vi ska följa marknadens och våra kunders krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar.

Personal

Vi är fyra anställda varav en är Verksamhetschef. Vi kan flera språk som engelska, arabiska, kurdiska, persiska och danska. Vi har tillsammans erfarenhet att arbeta med personer som är i behov av stöd, som skyddat boende, asylboende och personer med psykisk funktionsnedsättning. Personalen är MI-utbildade och vi har även kunskap inom friskvård, träning, frisör, massage samt djurhållning. Vi har kollektivavtal.

Utbildningar

Personalen är MI-utbildade. Vår personal har också utbildning inom hälsa, idrott, massage samt djurskötsel.