Är en manualbaserad arbetsmetod som riktar sig till dem som har svårigheter med att
kontrollera sina impulser.
Man tränar på att få tanke, känsla och beteende att samverka för att kunna gå från ett
okontrollerat destruktivt beteende till ett mer kontrollerat och genomtänkt agerande.
Repulse bygger på ett kognitivt synsätt där personen får hjälpmedel och tränar på att
hantera sina impulser på ett nytt sätt. Metoden är uppbyggd utifrån en triad med
hörnstenarna Tanke-Känsla-Beteende.
Tanke – Vi ifrågasätter tankarna och letar efter tankefällorna som styr det impulsiva
beteendet
Känsla – Vi undersöker vilka känslor som tankefällorna skapat och vilka känsloreaktioner
de utlöst
Beteende – Vi söker nya sätt att hantera känslorna för att agera konstruktivt i situationer

En Repulse-kurs sträcker sig över 10 veckor med en träff i veckan.